Relacje Rozmowy Randki – 21-6

07.  Czy masz przypuszczenia, jak umrzesz?