0Z

1️⃣1️⃣-0 1️⃣2️⃣-1 1️⃣3️⃣-2 1️⃣4️⃣-3 1️⃣5️⃣-4 1️⃣6️⃣-5

2️⃣1️⃣-6 2️⃣2️⃣-7 2️⃣3️⃣-8 2️⃣4️⃣-9 2️⃣5️⃣-A 2️⃣6️⃣-B

3️⃣1️⃣-C 3️⃣2️⃣-D 3️⃣3️⃣-E 3️⃣4️⃣-F 3️⃣5️⃣-G 3️⃣6️⃣-H

4️⃣1️⃣-I 4️⃣2️⃣-J 4️⃣3️⃣-K 4️⃣4️⃣-L 4️⃣5️⃣-M 4️⃣6️⃣-N

5️⃣1️⃣-O 5️⃣2️⃣-P 5️⃣3️⃣-Q 5️⃣4️⃣-R 5️⃣5️⃣-S 5️⃣6️⃣-T

6️⃣1️⃣-U 6️⃣2️⃣-V 6️⃣3️⃣-W 6️⃣4️⃣-X 6️⃣5️⃣-Y 6️⃣6️⃣-Z

Jak rzucając dwiema kostkami wylosować dowolną cyfrę lub literę z przedziału od 0 do Z?

11-0, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-5,

21-6, 22-7, 23-8, 24-9, 25-A, 26-B,

31-C, 32-D, 33-E, 34-F, 35-G, 36-H,

41-I, 42-J, 43-K, 44-L, 45-M, 46-N,

51-O, 52-P, 53-Q, 54-R, 55-S, 56-T,

61-U, 62-V, 63-W, 64-X, 65-Y, 66-Z

Rzucamy raz dwiema różnymi kostkami (wcześniej ustalamy która będzie pierwszą a która drugą), lub dwa razy jedną kostką.

Możemy też skorzystać z generatorów typu:

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

Losujemy w ten sposób cyfrę lub literę z przedziałów od 0 do 9 oraz od A do Z.