U

U

Wszystkie artykuły pl.m.Wikipedia.org

Wyświetl strony, zaczynając od: U

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=U&to=&namespace=0

Encyklopedia PWN

Lista zaczynając od: U

https://encyklopedia.pwn.pl/lista/U.html

Привіт! (Priwit!) – Język ukraiński

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski

سلام (salām) – Język urdu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_urdu

Unikod – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Unikod

Układ Słoneczny

układ składający się z ośmiu planet, pięciu planet karłowatych i wielu mniejszych obiektów

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_S%C5%82oneczny

Utwór

przedmiot prawa autorskiego

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Utw%C3%B3r

Urlop

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urlop

Uzdrowisko

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uzdrowisko

Lista uzdrowisk

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_uzdrowisk

Uczelnia

szkoła prowadząca studia wyższe

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uczelnia

Urząd

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d

Urząd marszałkowski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_marsza%C5%82kowski

Urząd wojewódzki

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_wojew%C3%B3dzki

Urząd gminy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_gminy

Urząd skarbowy

jednostka administracji skarbowej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_skarbowy

Urząd Komunikacji Elektronicznej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Komunikacji_Elektronicznej

Umysł

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Umys%C5%82

Kategoria:Rozrywki umysłowe

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Rozrywki_umys%C5%82owe