SO

Somalia – Afryka

pol. Somalia, D. Somalii, Mc. Somalii; Federalna Republika Somalii somalijski Soomaaliya; Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya // arab. ُّصلأ مو َلا – trl. Aṣ-Ṣūmāl, trb. As-Sumal; ج ُمُ ْ لا َمو ُّصلا ة َّيروه .trb, Fīdirāliyyah-al Ṣūmāl-aṣ Jumhūriyyat. trl – ة َّي ِلا َرِدـي ِفـْـلأ Dżumhurijjat as-Sumal al-Fidiralijja przym. somalijski obyw. Somalijczyk, Somalijka, Somalijczycy stol. Mogadiszu ndm.; Muqdisho (somalijski) // مَـقْدِشي ُو – trl. Maqdīshū, trb. Makdiszu (arab.)

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php

Somalia

państwo w Afryce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Somalia

Kategoria:Somalia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Somalia

Mogadiszu

stolica Somalii

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mogadiszu

Kategoria:Mogadiszu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mogadiszu

Miasta Somalii

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Miasta_Somalii

Kategoria:Miasta w Somalii

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miasta_w_Somalii

Kategoria:Kategorie według miejscowości w Somalii

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kategorie_wed%C5%82ug_miejscowo%C5%9Bci_w_Somalii

Podział administracyjny Somalii

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Somalii

Somalia – ciekawostki, informacje, fakty

Z czego słynie Somalia?

https://turystyka.wp.pl/somalia-kazda-biala-twarz-jest-potencjalnym-bankomatem-6290271432341633a

Somaliland* – Afryka

formalnie stanowi część Somalii pol. Somaliland, D. Somalilandu, Mc. Somalilandzie; Republika Somalilandu somalijski Somaliland, Soomaaliland; Jamhuuriyadda Somaliland // arab. ﺹﻭﻡﺍﻝﻱﻝﺍﻥـﺩ – trl. Ṣūmālīlānd, trb. Sumaliland; ﺃﺭﺽ ﺃﻝﺹ ﻭﻡﺍﻝ – trl. Arḍ aṣ-Ṣūmāl, trb. Ard as-Sumal; ﺹﻭﻡﺍﻝﻱﻝﺍﻥـﺩ ﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ – trl. Jumhūriyyat Ṣūmālīlānd, trb. Dżumhurijjat Sumaliland przym. somalilandzki mieszk. Somalilandczyk, Somalilandka, Somalilandczycy stol. Hargejsa, D. Hargejsy, Mc. Hargejsie; Hargeysa (somalijski) //ﻩﺭﻍــﻱـﺱﺓ – trl. Harghaysah, trb. Harghajsa (arab.)

* Terytorium, formalnie stanowiące część Federalnej Republiki Somalii, faktycznie pozostające poza jej kontrolą. Uwzględnienie nazwy „Somaliland” w wykazie nie oznacza uznania przez Rzeczpospolitą Polską funkcjonującej de facto na tym obszarze tzw. Republiki Somalilandu.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

Somaliland

nieuznawane państwo w Afryce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Somaliland

Kategoria:Somaliland

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Somaliland

Hargejsa

miasto w Somalii, stolica Somalilandu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hargejsa

Kategoria:Hargejsa

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Hargejsa

Miasta Somalilandu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Miasta_Somalilandu

Kategoria:Miasta w Somalilandzie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miasta_w_Somalilandzie

Podział administracyjny Somalilandu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Somalilandu

Somaliland – ciekawostki, informacje, fakty

Z czego słynie Somaliland?