Relacje Rozmowy Randki – 46-n

24.  Jak postrzegasz, odczuwasz Swoją relację z Matką?