Relacje Rozmowy Randki – 11-0

01.  Gdybyś mogła zaprosić na obiad dowolną Osobę na Świecie, kto byłby Tym Szczęśliwcem?