PS

Palestyna* – Azja

status polityczny nierozstrzygnięty pol. Palestyna, D. Palestyny, Mc. Palestynie arab. – trl. Filas n, trb. Filastin; Azja pol. Palestyna, D. Palestyny, Mc. Palestynie arab. ﻑﻝـﺱﻁـﻱﻥ – trl. Filasṭīn, trb. Filastin; ﺩﻭﻝـﺓ ﻑﻝـﺱﻁـﻱﻥ – trl. Dawlat Filasṭīn, trb. Daulat Filastin – trl. Dawlat Filas trb. Daulat Filastin przym. palestyński mieszk. Palestyńczyk, Palestynka, Palestyńczycy stol. Ramallah (tymczasowa siedziba władz), D. Ramallahu, Mc. Ramallahu; ﺭﺍﻡ ﺍﻝﻝﻩ – trl. Rām Allàh, trb. Ram Allah adz), D. Ramallahu, Mc. Ramallahu; – trl. R m Allàh, trb. Ram Allah

* Terytorium obejmujące Zachodni Brzeg i Strefę Gazy. Na mocy porozumień palestyńsko-izraelskich z Oslo w 1994 r. ustanowiono na tym obszarze Palestyńską Władzę Narodową do czasu wynegocjowania ostatecznego uregulowania pokojowego. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ nr 67/19 z 29 listopada 2012 r. przyznała Palestynie status nieczłonkowskiego państwa-obserwatora w ONZ. Strona palestyńska oficjalnie stosuje nazwę „Państwo Palestyna”. Nazwa ta jest również stosowana przez Sekretariat ONZ. Proces uzyskiwania podmiotowości prawnomiędzynarodowej przez Palestynę nadal trwa. Polska uznała akt proklamowania Państwa Palestyna, przyjęty na XIX sesji Palestyńskiej Rady Narodowej (parlament na uchodźstwie) w Algierze 15 listopada 1988 r. Popiera ideę państwowości palestyńskiej w ramach przyjętej przez społeczność międzynarodową zasady rozwiązania dwupaństwowego jako finalnego rezultatu procesu negocjacji ze stroną izraelską.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php

Palestyna (państwo)

państwo w Azji

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Palestyna_(pa%C5%84stwo)

Autonomia Palestyńska

rząd Palestyny

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Autonomia_Palesty%C5%84ska

Kategoria:Autonomia Palestyńska

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Autonomia_Palesty%C5%84ska

Ramallah

Faktyczna stolica, miasto w Palestynie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ramallah

Kategoria:Ramallah

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ramallah

Miasta Palestyny

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Miasta_Palestyny

Kategoria:Miasta w Palestynie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miasta_w_Palestynie

Kategoria:Miejscowości w Palestynie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miejscowo%C5%9Bci_w_Palestynie

Strefa Gazy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Strefa_Gazy

Kategoria:Strefa Gazy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Strefa_Gazy

Gaza (Palestyna)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gaza_(Palestyna)

Kategoria:Gaza (Palestyna)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gaza_(Palestyna)

Zachodni Brzeg

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zachodni_Brzeg

Jerycho

miasto w Autonomii Palestyńskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jerycho

Betlejem

miasto W Autonomii Palestyńskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Betlejem

Kategoria:Betlejem

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Betlejem

Kategoria:Geografia Autonomii Palestyńskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Geografia_Autonomii_Palesty%C5%84skiej

Kategoria:Historia Autonomii Palestyńskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Historia_Autonomii_Palesty%C5%84skiej

Kategoria:Architektura Autonomii Palestyńskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Architektura_Autonomii_Palesty%C5%84skiej

Kategoria:Kultura Palestyny

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kultura_Palestyny

Kategoria:Gospodarka Autonomii Palestyńskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gospodarka_Autonomii_Palesty%C5%84skiej

Kategoria:Transport w Autonomii Palestyńskiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Transport_w_Autonomii_Palesty%C5%84skiej

Ciekawostki, informacje, fakty

Ciekawe miejsca – atrakcje turystyczne

Z czego słynie Autonomia Palestyńska?