PL

Polska – Europa

pol. Polska, D. Polski, Mc. Polsce; Rzeczpospolita Polska, D. Rzeczypospolitej Polskiej, Mc. Rzeczypospolitej Polskiej przym. polski obyw. Polak, Polka, Polacy stol. Warszawa, D. Warszawy, Mc. Warszawie

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php

Polska

Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo w Europie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polska

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Polska;4169123.html

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/Polska.html

Rzeczpospolita Polska

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Polska

Portal:Polska

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Polska

Kategoria:Polska

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polska

Kategoria:Język polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyk_polski

Kategoria:Polacy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polacy

Kategoria:Ludzie związani z Polską

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ludzie_zwi%C4%85zani_z_Polsk%C4%85

Warszawa

stolica Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Warszawa

Portal:Warszawa

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Warszawa

Kategoria:Warszawa

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Warszawa

Dane statystyczne o miastach w Polsce

Lista miast Polski według odpowiednich kryteriów

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dane_statystyczne_o_miastach_w_Polsce

Podział administracyjny Polski

podział terytorialny Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski

Miasta w Polsce – lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce

Kategoria:Miasta w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miasta_w_Polsce

Łódź

miasto w województwie łódzkim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA

Portal:Łódź

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:%C5%81%C3%B3d%C5%BA

Kategoria:Łódź

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:%C5%81%C3%B3d%C5%BA

Kraków

miasto w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w

Portal:Kraków

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Krak%C3%B3w

Kategoria:Kraków

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Krak%C3%B3w

Poznań

miasto w województwie wielkopolskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84

Portal:Poznań

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Pozna%C5%84

Kategoria:Poznań

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Pozna%C5%84

Wrocław

miasto w województwie dolnośląskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw

Portal:Wrocław

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Wroc%C5%82aw

Kategoria:Wrocław

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Wroc%C5%82aw

Bydgoszcz

miasto w województwie kujawsko-pomorskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz

Portal:Bydgoszcz

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Bydgoszcz

Kategoria:Bydgoszcz

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Bydgoszcz

Toruń

miasto w województwie kujawsko-pomorskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84

Portal:Toruń

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Toru%C5%84

Kategoria:Toruń

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Toru%C5%84

Trójmiasto

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jmiasto

Kategoria:Trójmiasto

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Tr%C3%B3jmiasto

Gdańsk

miasto w województwie pomorskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk

Kategoria:Gdańsk

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gda%C5%84sk

Sopot

miasto w województwie pomorskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sopot

Kategoria:Sopot

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sopot

Gdynia

miasto w województwie pomorskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gdynia

Kategoria:Gdynia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gdynia

Szczecin

miasto w województwie zachodniopomorskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Szczecin

Portal:Szczecin

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Szczecin

Kategoria:Szczecin

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Szczecin

Lublin

miasto w województwie lubelskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lublin

Kategoria:Lublin

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Lublin

Białystok

miasto w województwie podlaskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok

Kategoria:Białystok

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Bia%C5%82ystok

Katowice

miasto w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Katowice

Portal:Katowice

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Katowice

Kategoria:Katowice

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Katowice

Bielsko-Biała

miasto w województwie śląskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Bia%C5%82a

Kategoria:Bielsko-Biała

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Bielsko-Bia%C5%82a

Władysławowo

miasto w województwie pomorskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82awowo

Kategoria:Władysławowo

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:W%C5%82adys%C5%82awowo

Zakopane

miasto w województwie małopolskim

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zakopane

Kategoria:Zakopane

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zakopane

Kategoria:Miejscowości w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miejscowo%C5%9Bci_w_Polsce

Kategoria:Kategorie według miejscowości w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kategorie_wed%C5%82ug_miejscowo%C5%9Bci_w_Polsce

Kategoria:Aglomeracje w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Aglomeracje_w_Polsce

Samorząd terytorialny w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce

Prezydent miasta

organ administracji publicznej w Polsce, Niemczech i Szwajcarii

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta

Centrum zarządzania kryzysowego

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Centrum_zarz%C4%85dzania_kryzysowego

Państwowe Ratownictwo Medyczne

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowe_Ratownictwo_Medyczne

Państwowa Straż Pożarna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Stra%C5%BC_Po%C5%BCarna

Policja (Polska)

policja państwowa funkcjonująca na terenie Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Policja_(Polska)

Lista gmin w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_gmin_w_Polsce

Lista powiatów w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_powiat%C3%B3w_w_Polsce

Powiaty i gminy o identycznych nazwach

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Powiaty_i_gminy_o_identycznych_nazwach

Wyświetl strony, zaczynając od: Województwo

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=Wojew%C3%B3dztwo&to=&namespace=0

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

https://dane.gov.pl/dataset/188,wykaz-urzedowych-nazw-miejscowosci-i-ich-czesci

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części, które ukazało się w Dzienniku Ustaw z 13 lutego 2013 roku (poz. 200).

Historia Polski

całość

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski

Kategoria:Historia Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Historia_Polski

Kalendarium historii Polski

Wykaz dat i wydarzeń z historii Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_historii_Polski

Geografia Polski

Powierzchnia i punkty skrajne, Granice Polski, Przeszłość i budowa geologiczna Polski, Ukształtowanie terenu, Pokrywa glebowa, Rzeki i jeziora, Klimat, Świat roślin i zwierząt, Regiony fizycznogeograficzne, Geografia społeczno-ekonomiczna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Geografia_Polski

Kategoria:Geografia Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Geografia_Polski

Krainy geograficzne w Polsce

pas rzeźby terenu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce

Ochrona przyrody w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ochrona_przyrody_w_Polsce

Polska Organizacja Turystyczna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polska_Organizacja_Turystyczna

Turystyka w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Turystyka_w_Polsce

Kategoria:Turystyka w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Turystyka_w_Polsce

Morze Bałtyckie

śródlądowe morze położone w Europie Północnej między półwyspem Skandynawskim, a Środkową Europą, oddzielony od oceanu cieśninami duńskimi

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie

Pojezierze Mazurskie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Mazurskie

Jeziora w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jeziora_w_Polsce

Tatry

pasmo górskie w Europie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Tatry

Karpaty

łańcuch górski w Europie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Karpaty

Góry Świętokrzyskie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_%C5%9Awi%C4%99tokrzyskie

Bieszczady Zachodnie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Bieszczady_Zachodnie

Sudety

łańcuch górski w Europie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sudety

Góry w Polsce

Pasma górskie w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_w_Polsce

Rzeki w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rzeki_w_Polsce

Puszcza Białowieska

puszcza w Polsce i Białorusi

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82owieska

Parki narodowe w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Parki_narodowe_w_Polsce

Parki krajobrazowe w Polsce

forma ochrony przyrody w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Parki_krajobrazowe_w_Polsce

Rezerwaty przyrody w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rezerwaty_przyrody_w_Polsce

Ogrody zoologiczne w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ogrody_zoologiczne_w_Polsce

Lista uzdrowisk w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_uzdrowisk_w_Polsce

Polski System Informacji Turystycznej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polski_System_Informacji_Turystycznej

Kultura polska

kultura

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kultura_polska

Kategoria:Kultura Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kultura_Polski

Kategoria:Języki Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyki_Polski

Kategoria:Sztuka polska

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Sztuka_polska

Kategoria:Polscy artyści

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_arty%C5%9Bci

Kategoria:Nauka w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Nauka_w_Polsce

Kategoria:Polscy wynalazcy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_wynalazcy

Kategoria:Polscy naukowcy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_naukowcy

Kategoria:Naukowcy polskiego pochodzenia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Naukowcy_polskiego_pochodzenia

Kategoria:Polscy konstruktorzy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_konstruktorzy

Kategoria:Polityka Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polityka_Polski

Kategoria:Polscy politycy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_politycy

Ministerstwa w III Rzeczypospolitej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ministerstwa_w_III_Rzeczypospolitej

Uczelnie w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uczelnie_w_Polsce

Uczelnie publiczne w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uczelnie_publiczne_w_Polsce

Uczelnie niepubliczne w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uczelnie_niepubliczne_w_Polsce

Strefa numeracyjna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Strefa_numeracyjna

Podział administracyjny Polski (1975–1998)

historyczny podział administracyjny Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_(1975%E2%80%931998)

Zakresy numeracji dla sieci ruchomych w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zakresy_numeracji_dla_sieci_ruchomych_w_Polsce

Polskie tablice rejestracyjne

https://pl.m.wikisource.org/wiki/Polskie_tablice_rejestracyjne

Kody pocztowe w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kody_pocztowe_w_Polsce

https://kody.poczta-polska.pl/#/

Lista banków działających w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_bank%C3%B3w_dzia%C5%82aj%C4%85cych_w_Polsce

Aneks:Przysłowia polskie – indeks tematyczny

https://pl.m.wiktionary.org/wiki/Aneks:Przys%C5%82owia_polskie_-_indeks_tematyczny

Aneks:Przysłowia polskie – A

https://pl.m.wiktionary.org/wiki/Aneks:Przys%C5%82owia_polskie_-_A

Kategoria:Gospodarka Polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gospodarka_Polski

Kategoria:Prawo w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Prawo_w_Polsce

Kategoria:Transport w Polsce

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Transport_w_Polsce

Polska – ciekawostki, informacje, fakty

Pałac Kultury i Nauki

pałac w Warszawie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Kultury_i_Nauki

Warsaw Spire

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Spire

Sky Tower we Wrocławiu

Wieżowiec we Wrocławiu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sky_Tower_we_Wroc%C5%82awiu

Lista najwyższych budynków w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_najwy%C5%BCszych_budynk%C3%B3w_w_Polsce

Z czego słynie Polska?

Ciekawe miejsca w Polsce – atrakcje turystyczne

https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/464-ciekawostki-o-polsce


Angielska wersja – Poland – 12r.uk/pl


Zapraszam do współpracy – info@12r.pl – nowe serwisy: 12r.tv/pl 12r.tv/music