P

P

Wszystkie artykuły pl.m.Wikipedia.org

Wyświetl strony, zaczynając od: P

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=P&to=&namespace=0

Encyklopedia PWN

Lista zaczynając od: P

https://encyklopedia.pwn.pl/lista/P.html

Polska – PL

Cześć! – Język polski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski

Olá! – Język portugalski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_portugalski

Pt PT pt pT – pt.m.Wikipedia.org

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Especial:Todas_as_p%C3%A1ginas?from=Pt&to=&namespace=0

Salam! – Język perski

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_perski

Prawda

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prawda

Piękno

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99kno

Potrzeba

poczucie niespełnienia, rzecz konieczna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Potrzeba

Popęd (psychoanaliza)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pop%C4%99d_(psychoanaliza)

Prasa (media)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prasa_(media)

Portal:Portale

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Portale

Wikipedia:Portal

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portal

Państwo

zorganizowana wspólnota żyjąca w ramach określonego systemu rządów

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo

Państwa świata

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_%C5%9Bwiata

Placówki dyplomatyczne i konsularne Polski na świecie oraz obcych państw w Polsce

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plac%C3%B3wki_dyplomatyczne_i_konsularne_Polski_na_%C5%9Bwiecie_oraz_obcych_pa%C5%84stw_w_Polsce

Psychologia

Nauka badająca mechanizmy rządzące psychiką

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Psychologia

Pamięć

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87

Pedagogika

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pedagogika

Prawo

system norm prawnych

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prawo

Prawo wielkich liczb

seria twierdzeń matematycznych opisujących związek między liczbą wykonywanych doświadczeń a faktycznym prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prawo_wielkich_liczb

Prawo naprawdę wielkich liczb

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prawo_naprawd%C4%99_wielkich_liczb

Permutacja

wzajemnie jednoznaczne przekształcenie pewnego zbioru na siebie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Permutacja

Paradoks dnia urodzin

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Paradoks_dnia_urodzin

Paradoks

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Paradoks

Pi

stała matematyczna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pi

Find Your Pi Day

Wpisujemy datę urodzenia np. dla 30.04.2012 będzie: 43012 – April 30, 2012

Pokazuje na którym miejscu wśród cyfr liczby Pi = 3,14159265… znajduje się wybrana data urodzenia

Dzień liczby pi 14.03.2015 -> 31415 – March 14, 2015 jest na pierwszym miejscu

http://mypiday.com/index.html

Search 2 x 109 decimal digits of Pi, E, the Square Root of Two and 5 x 108 digits of Phi (the Golden Ratio) for the first occurrence of a numeric string, or display a specified number of digits from a given starting position.

Tu możemy wpisać pełną datę urodzin np. 30042012 albo 20120430

Pokazuje na którym miejscu po przecinku (3 nie liczy) wśród cyfr liczby Pi = 3,14159265… znajduje się wybrana data urodzenia.

http://www.subidiom.com/pi/

Pi to 51286 digits

https://www.wolframalpha.com/input/?i=pi+to+51286+digits

PlanetMath

encyklopedia matematyczna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/PlanetMath

Publikacja popularnonaukowa

publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Publikacja_popularnonaukowa

Popularyzacja nauki

uprzystępnianie wiedzy naukowej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Popularyzacja_nauki

Prędkość światła

(c = 299 792 458 m/s * 3,6 = 1079252848,8 km/h)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_%C5%9Bwiat%C5%82a

Państwa-miasta

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa-miasta

Pomnik przyrody

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pomnik_przyrody

Przedmiot

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Przedmiot

Praca (działalność człowieka)

działalność człowieka

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Praca_(dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka)

Praca (fizyka)

skalarna wielkość fizyczna

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Praca_(fizyka)

Polityka

pojęcie z zakresu nauk społecznych

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polityka

Polityk

osoba działająca w sferze polityki

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polityk

Kategoria:Politycy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Politycy

Przyroda (przedmiot szkolny)

przedmiot szkolny

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Przyroda_(przedmiot_szkolny)

Podstawa programowa

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podstawa_programowa

Prehistoria

okres dziejów przed powstaniem pisma

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prehistoria

Pismo

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pismo

Prefiks międzynarodowy

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prefiks_mi%C4%99dzynarodowy

Prezydent

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prezydent

Premier

szef rządu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Premier

Lista szefów państw i rządów

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_szef%C3%B3w_pa%C5%84stw_i_rz%C4%85d%C3%B3w

Podział administracyjny

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny

Wyświetl strony, zaczynając od: Podział

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=Podzia%C5%82&to=&namespace=0

Podziały administracyjne państw świata

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82y_administracyjne_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata

Powiat

strona ujednoznaczniająca

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Powiat

Wyświetl strony, zaczynając od: Powiat

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=Powiat&to=&namespace=0

Pogotowie ratunkowe

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_ratunkowe

Policja

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Policja

Kategoria:Prezydenci państw świata

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Prezydenci_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata

Kategoria:Przywódcy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Przyw%C3%B3dcy

Przysłowie

złote myśli

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Przys%C5%82owie

Aneks:Przysłowia

https://pl.m.wiktionary.org/wiki/Aneks:Przys%C5%82owia

Przedsiębiorstwo

jednostka organizacyjna wytwarzająca towary i usługi, która osiąga korzyści z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo