MH

Wyspy Marshalla – Australia i Oceania

pol. Wyspy Marshalla, D. Wysp Marshalla, Mc. Wyspach Marshalla; Republika Wysp Marshalla ang. Marshall Islands; Republic of the Marshall Islands // marszalski Aelōñ in Ṃajeḷ przym. marszalski stol. Delap*, D. Delapu, Mc. Delapie; Delap (ang., marszalski)

* Niektóre publikacje podają jako stolicę jednostkę administracyjną, w której znajduje się Delap: Majuro; Majuro (ang.) // Mājro (marszalski).

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php

Wyspy Marshalla

państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Marshalla

Kategoria:Wyspy Marshalla

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Wyspy_Marshalla

Majuro

atol i stolica Wysp Marshalla

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Majuro

Miasta Wysp Marshalla

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Miasta_Wysp_Marshalla

Kategoria:Miasta na Wyspach Marshalla

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miasta_na_Wyspach_Marshalla

Kategoria:Miejscowości na Wyspach Marshalla

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miejscowo%C5%9Bci_na_Wyspach_Marshalla

Podział administracyjny Wysp Marshalla

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Wysp_Marshalla

Ciekawostki, informacje, fakty

Ciekawe miejsca – atrakcje turystyczne

Z czego słyną Wyspy Marshalla?