Makau

Makau, portug. Macao, chiń. Aomen Wymowa, portug. Macau, Specjalny Region Administracyjny Makau, chiń. Aomen Tebie Xingzhengqu, portug. Região Administrativa Especial de Macau, Specjalny region administracyjny ChRL na południu Chin, nad M. Południowochińskim, na zachodnim brzegu estuarium Rz. Perłowej, naprzeciwko Hongkongu;
pow. 23,5 km2, 546 tys. mieszk. (2008), gł. Chińczycy; obejmuje płw. Macau (9,1 km2) oraz wyspy Taipa (6,3 km2) i Coloane (8,1 km2); ośrodek administracyjny Makau; ma odrębny system prawny, adm. i gosp. (wolnorynkowy) oraz monetarny (jednostka monetarna pataca); języki urzędowe: portugalski, chiń.; oprócz symboli państw. ChRL używa własnego godła i flagi; w organizacjach międzynar. występuje pod nazwą Macao China. Powierzchnia nizinna z niewysokimi wzgórzami (Tashitang 174 m, na Coloane); linia brzegowa dobrze rozwinięta. Klimat zwrotnikowy wilgotny, monsunowy; opady (ponad 2/3 w okresie letnim) przekraczają 2000 mm rocznie, w okresie jesiennym często związane z tajfunami; średnia temp. w styczniu wynosi 14,5°C, w lipcu 28,5°C.
M. zamieszkują gł. Chińczycy (96% ludności), posługujący się przeważnie dialektem kantońskim, najlepiej wykształceni znają język ogólnochiń.; wśród Portugalczyków wysoki udział autochtonicznych Macanese, mieszańców chiń.-portugalskich; ok. 50% ludności stanowią buddyści, 15% katolicy, 35% wyznawcy innych religii oraz niewierzący.

Więcej na stronie PWN:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Makau;3936473.html

Makau

Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Makau lub Makao (chin. trad. 澳門, chin. upr. 澳门, kant. jyutping Ou3 mun4 wym. [ʔōu mǔːn], mand. pinyin Àomén wym. [ɑ̂ʊ̯mə̌n]), oficjalnie Specjalny Region Administracyjny Makau (chiń. upr. 澳门特别行政区; chiń. trad. 澳門特別行政區; pinyin Àomén Tèbié Xíngzhèngqū; jyutping Ou3 mun4 Dak6 bit6 Hang4 zing3 keoi1; port.: Região Administrativa Especial de Macau) – jeden z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej (drugim regionem jest Hongkong), znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Chin. Makau leży po zachodniej stronie estuarium Rzeki Perłowej, graniczy od północy z prowincją Guangdong, natomiast od południa i wschodu otoczone jest wodami Morza Południowochińskiego. Gospodarka opiera się głównie na turystyce i hazardzie, jednak prężnie rozwijają się także niektóre gałęzie przemysłu, m.in. przemysł odzieżowy, elektroniczny, zabawkarski. Makau zalicza się do najbogatszych regionów na świecie.

Więcej na stronie Wikipedia.org

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Makau

Na stronie YouTube.com

https://m.youtube.com/results?search_query=Makau