Łotwa

Łotwa, państwo we wschodniej Europie, nad Morzem Bałtyckim
Nazwy: łot. Latvija, Republika Łotewska, łot. Latvijas Republika
Powierzchnia: 64,6 tys. km2
Granice: Estonia (339 km), Rosja (282 km), Białoruś (141 km), Litwa (453 km)
Ludność państwa: 2 mln mieszkańców (2013)
Gęstość zaludnienia: 31,3 os/km2 (2013)
Języki: łotewski (w użyciu rosyjski)
Podział administracyjny: 109 powiatów (novads), 9 miast wydzielonych (republikas pilsetas)
Stolice: Ryga
Waluty: euro (EUR) = 100 cent
Święta państwowe: 18 XI — rocznica proklamowania niepodległości (1918)
Organizacje międzynarodowe: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Międzynarodowa Organizacja Pracy, , Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Trybunał Karny, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Rada Europy, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska
Oficjalne strony WWW: www.am.gov.lv (internetowy serwis informacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy)
Strefa czasowa: GMT +2
Samochodowy znak rejestracyjny: LV
Domena internetowa: .lv
Prefiks telefoniczny: 371
Znak lotniczy: YL

Więcej na stronie PWN:

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Lotwa;4169089.html

Łotwa

państwo w Europie Wschodniej

Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska – Latvijas Republika) – państwo w Europie Północnej, jeden z krajów nadbałtyckich, położony w przeważającej części w dorzeczu Dźwiny. Od północy Łotwa graniczy z Estonią, od wschodu z Rosją i Białorusią, a od południa z Litwą. Łączna długość granic lądowych wynosi 1368 km. Większość zachodniej granicy Łotwy wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Powierzchnia administracyjna Łotwy wynosi 64 573 km², co daje jej 124. miejsce na świecie i 24. w Europie. Zamieszkana przez niecałe dwa miliony ludzi (2017), zajmuje pod względem liczby ludności 147. miejsce na świecie, a 32. w Europie. Łotwa jest państwem unitarnym, w skład którego wchodzą cztery krainy historyczne: Liwonia, Łatgalia, Kurlandia i Semigalia. Administracyjnie podzielona jest na dziewięć miast wydzielonych oraz 110 powiatów. Jej największym miastem i stolicą jest Ryga. Inne większe miasta to Dyneburg, Lipawa, Jełgawa, Jurmała i Windawa.

Po zakończeniu I wojny światowej w Rydze 18 listopada 1918 Łotwa proklamowała niepodległość. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i od czerwca 1940 roku trwała okupacja jej terytorium. Od 5 sierpnia 1940 roku do 4 maja 1990 roku istniała Łotewska Socjalistyczna Republika Radziecka. 21 sierpnia 1991 roku Łotwa ogłosiła deklarację niepodległości i w tym też roku została przyjęta do ONZ. Od 1 maja 2004 roku Łotwa jest członkiem Unii Europejskiej, a od 29 marca 2004 roku NATO. Należy także do OBWE, Rady Europy oraz Rady Bałtyckiej i Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Więcej na stronie Wikipedia.org

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Łotwa

Na stronie YouTube.com

https://m.youtube.com/results?search_query=Łotwa

Ryga

stolica Łotwy

Ryga (łot. Rīga [ˈriːɡa], niem. i szw. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fiń. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga) – stolica i największe miasto Łotwy, położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Zabytkowe Stare Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej. W przeszłości ludność miasta dochodziła nawet do 900 tys. mieszkańców, w 2020 liczba ludności Rygi wynosiła około 627 tys. osób.

Więcej na stronie Wikipedia.org

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ryga

Na stronie YouTube.com

https://m.youtube.com/results?search_query=Ryga