GI

Gibraltar – Europa, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii*

pol. Gibraltar, D. Gibraltaru, Mc. Gibraltarze ang. Gibraltar przym. gibraltarski mieszk. Gibraltarczyk, Gibraltarka, Gibraltarczycy stol. Gibraltar, D. Gibraltaru, Mc. Gibraltarze

* Stanowi obszar roszczeń Hiszpanii.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php

Gibraltar

brytyjskie terytorium zależne w Europie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gibraltar

Kategoria:Gibraltar

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gibraltar

Kategoria:Ludzie związani z Gibraltarem

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ludzie_zwi%C4%85zani_z_Gibraltarem

Geografia Gibraltaru

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Geografia_Gibraltaru

Kategoria:Geografia Gibraltaru

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Geografia_Gibraltaru

Historia Gibraltaru

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Historia_Gibraltaru

Kategoria:Historia Gibraltaru

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Historia_Gibraltaru

Kategoria:Architektura Gibraltaru

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Architektura_Gibraltaru

Kategoria:Kultura Gibraltaru

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kultura_Gibraltaru

Kategoria:Gospodarka Gibraltaru

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Gospodarka_Gibraltaru

Kategoria:Transport na Gibraltarze

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Transport_na_Gibraltarze

Ciekawostki, informacje, fakty

Ciekawe miejsca – atrakcje turystyczne

Z czego słynie Gibraltar?