D

D

Wszystkie artykuły pl.m.Wikipedia.org

Wyświetl strony, zaczynając od: D

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=D&to=&namespace=0

Encyklopedia PWN

Lista zaczynając od: D

https://encyklopedia.pwn.pl/lista/D.html

Hej! – Język duński

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_du%C5%84ski

Kuzoozangpo la, Kuzoozangpo – Dzongkha

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dzongkha

Dobro

pojęcie etyczne

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dobro

Doświadczenie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Do%C5%9Bwiadczenie

Dekalog

10 fundamentalnych, biblijnych prawd wiary i nakazów, na których opierają się religie judeochrześcijańskie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dekalog

Data

określony dzień w kalendarzu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Data

Dekada (czas)

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dekada_(czas)

Dziesięć najpiękniejszych eksperymentów z fizyki

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dziesi%C4%99%C4%87_najpi%C4%99kniejszych_eksperyment%C3%B3w_z_fizyki

Drukowana Wikipedia

projekt artystyczny Michaela Mandiberga, wydanie części angielskojęzycznej Wikipedii drukiem

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Drukowana_Wikipedia

Domino

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Domino

Dziedzictwo kulturowe

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe

Dieta

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dieta

Działalność gospodarcza

zarobkowa działalność przedsiębiorcy

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_gospodarcza

Dni wolne od pracy

określony przepisami dzień, w którym większość osób nie pracuje

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy

Demografia

dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Demografia

Dane osobowe

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dane_osobowe