AZ

Azerbejdżan – Azja

pol. Azerbejdżan, D. Azerbejdżanu, Mc. Azerbejdżanie; Republika Azerbejdżanu azerski Azǝrbaycan; Azǝrbaycan Respublikası przym. azerbejdżański obyw. Azerbejdżanin, Azerbejdżanka, Azerbejdżanie stol. Baku ndm.; Bakı

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php

Azerbejdżan

państwo w Azji

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Azerbejd%C5%BCan

Kategoria:Azerbejdżan

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Azerbejd%C5%BCan

Baku

stolica Azerbejdżanu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Baku

Kategoria:Baku

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Baku

Miasta w Azerbejdżanie

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Azerbejd%C5%BCanie

Kategoria:Miasta w Azerbejdżanie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miasta_w_Azerbejd%C5%BCanie

Kategoria:Miejscowości w Azerbejdżanie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miejscowo%C5%9Bci_w_Azerbejd%C5%BCanie

Kategoria:Kategorie według miejscowości w Azerbejdżanie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Kategorie_wed%C5%82ug_miejscowo%C5%9Bci_w_Azerbejd%C5%BCanie

Podział administracyjny Azerbejdżanu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Azerbejd%C5%BCanu

Górski Karabach* formalnie stanowi część Azerbejdżanu – Azja

pol. Górski Karabach, D. Górskiego Karabachu, Mc. Górskim Karabachu; Republika Górskiego Karabachu ormiański Լեռնային Ղարաբաղ – trl. Lerrnayin Gharabagh, trb. Lernajin Gharabagh; Արցախ – trl. Arts’akh, trb. Arcach; Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու թյու ն – trl. Lerrnayin Gharabaghi Hanrapetut’yun, trb. Lernajin Gharabaghi Hanrapetutjun; Արցախի Հանրապետու թյու ն – trl. Arts’akhi Hanrapetut’yun, trb. Arcachi Hanrapetutjun przym. karabaski stol. Stepanakert, D. Stepanakertu, Mc. Stepanakercie; Ստեփանակերտ – trl. Step’anakert, trb. Stepanakert (ormiański) // Xankǝndi (azerski)

* Terytorium, formalnie stanowiące część Republiki Azerbejdżanu, faktycznie pozostające poza jej kontrolą. Uwzględnienie nazwy „Górski Karabach” w wykazie nie oznacza uznania przez Rzeczpospolitą Polską funkcjonującej de facto na tym obszarze tzw. Republiki Górskiego Karabachu.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP – Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd.5, 2019)

http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php

Górski Karabach

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rski_Karabach

Kategoria:Górski Karabach

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:G%C3%B3rski_Karabach

Stepanakert

stolica Górskiego Karabachu, de iure miasto w Azerbejdżanie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Stepanakert

Kategoria:Stepanakert

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Stepanakert

Miasta Górskiego Karabachu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Miasta_G%C3%B3rskiego_Karabachu

Kategoria:Miasta w Górskim Karabachu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Miasta_w_G%C3%B3rskim_Karabachu

Podział administracyjny Górskiego Karabachu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_G%C3%B3rskiego_Karabachu

Kategoria:Geografia Azerbejdżanu

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Geografia_Azerbejd%C5%BCanu

Kategoria:Turystyka w Azerbejdżanie

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Turystyka_w_Azerbejd%C5%BCanie

Azerbejdżan – ciekawostki, informacje, fakty

Z czego słynie Azerbejdżan?

Ciekawe miejsca w Azerbejdżanie – atrakcje turystyczne

https://rzucijedz.pl/ciekawostki-ze-swiata/421-azerbejdzan-ciekawostki