0

Zero (zapisywane jako 0)

element neutralny dodawania; najmniejsza nieujemna liczba.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/0

Wszystkie artykuły pl.m.Wikipedia.org

Wyświetl strony, zaczynając od: 0

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=0&to=&namespace=0

!

Wszystkie artykuły pl.m.Wikipedia.org

Wyświetl strony, zaczynając od: !

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony?from=%21&to=&namespace=0

Kolejność alfabetyczna w Wikipedii:

! ” $ % & ‘ ( ) * + , – . /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; = ? @

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

\ ^ ` ~ Ó Ą Ć Ę Ł Ń Ś Ź Ż

Znaki klawiatury QWERTY:

` ~ 1 ! 2 @ 3 # 4 $ 5 % 6 ^ 7 & 8 * 9 ( 0 ) – _ = +

q Q w W e ę E Ę r R t T y Y u U i I o ó O Ó p P [ { ] } \ |

a ą A Ą s ś S Ś d D f F g G h H j J k K l ł L Ł ; : ’ ”

z ż Z Ż x ź X Ź c ć C Ć v V b B n ń N Ń m M , < . > / ?

Klawiatura w Androidzie:

q Q 1 w W 2 e E 3 ę Ę é É è È ė Ė ê Ê ë Ë ē Ē r R 4 t T 5 y Y 6 u U 7 ü Ü û Û ù Ù ū Ū ú Ú i I 8 o O 9 ó Ó ö Ö ô Ô ò Ò õ Õ œ Œ ø Ø ō Ō p P 0

a A ą Ą á Á à À â Â ä Ä æ Æ ã Ã å Å ā Ā s S ś Ś ß ẞ š Š d D f F g G h H j J k K l L ł Ł

z Z ź Ź ż Ż ž Ž x X c C ć Ć ç Ç č Č v V b B n N ń Ń ñ Ñ m M , .

1 ¹ ½ ⅓ ¼ ⅛ 2 ² ⅔ 3 ³ ¾ ⅜ 4 ⁴ 5 ⅝ 6 7 ⅞ 8 9 0 ∅ ⁿ

@ # № $ € ¢ £ ¥ ₱ _ & – — _ – · + ± ( [ < { ) ] } > /

* ★ † ‡ ” “ „ ” « » ’ ‘ ‚ ’ ‹ › : ; ! ¡ ? ¿ ‽

~ ` | • ♣ ♠ ♥ ♦ ♪ √ π Ω μ÷ × ¶ § ∆

£ ¢ € ¥ ^ ← ↑ ↓ → ° ′ ″ = ≠ ≈ ∞ { ( } ) \

% ‰ ℅ © ® ™ ✓ [ ] < >

?????????????☺️??????????????????????☹️???????????????????????????????????????????????????????????????????☠️???????????❤️??????♥️????????❣️???????✨????️??️???️?️‍?️????????️??????????????✊??️✋???✌️??????☝️????✍️???

Lista wysp świata według powierzchni

lista w projekcie Wikimedia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_wysp_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni